Naše služby

O přenos signálu se umíme postarat komplexně – ovládáme totiž všechny tyto činnosti:

Výstavba
LTE, 3G, 2G sítí

Uvedli jsme do provozu na tisíce základnových stanic LTE, 3G a 2G. Provádíme přípravu instalace, stavební práce, elektroinstalace, zavedení klimatizace, alarmů a kabelových tras. Poté přichází montáž a integrace vlastní technologie stanice.

Výstavba
mikrovlnných spojů

Pro přenos dat a hlasu montujeme mikrovlnné datové spoje. Využíváme především technologie Ericsson TN, NEC Pasolink a Huawei.

Výstavba optických sítí

Vzhledem k neustále rostoucím nárokům na navyšování přenosových kapacit a zlepšování kvality přenosu dat, realizujeme i komplexní dodávku optické infrastruktury.

Projektování a inženýring

Pro potřeby výstavby telekomunikačních a průmyslových staveb připravíme kompletní studii spolu s projektovou dokumentací všech stupňů.

Výstavba stožárů

Po správně zvládnuté akvizici a zpracování projektu provádíme také výstavbu stožáru pro základnové stanice mobilních operátorů.

Akviziční činnost

Vyhledáme a zajistíme lokalitu podle specifikace klienta. Po vytvoření detailních výkresů vyřídíme jednání se státní správou i vydání stavebního povolení.

Máte zájem o naše služby?

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace…
x