PF 2019

02. 01. 2019

Společnost Suntel Czech s.r.o. Vám děkuje za spolupráci v tomto roce a přeje krásné a poklidné svátky vánoční strávené v rodinném kruhu.
V Novém roce 2019 hlavně pevné zdraví a štěstí na každém kroku.

Suntel Czech s.r.o. would like to thank you for your cooperation this year and wish you a beautiful and peaceful Christmas holiday spent with your family.
In the New Year 2019, especially strong health and happiness at every step.

Suntel Czech s.r.o. möchte Ihnen im Namen der Personalabteilung für Ihre Zusammenarbeit in diesem Jahr danken und wünsche Ihnen schöne und friedliche Weihnachtsferien im Familienkreis.
Im neuen Jahr 2019 besonders starke Gesundheit und Freude bei jedem Schritt.

 

Tento web používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb. Pokud své nastavení cookies nezměníte, chápeme to jako souhlas s jejich užíváním. Další informace…
x